Zapraszamy do kontaktu Pon-Pt 7:00 - 15:00

al. J. Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza

Detektory gazu extra jednogazowe

Detektory gazu extra jednogazowe to urządzenia, które służą do monitorowania obecności konkretnego rodzaju gazu w otoczeniu. Urządzenia tego typu są używane w celu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach pracy, budynkach użyteczności publicznej i w domach, gdzie obecność określonego gazu może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Jak działają detektory jednogazowe?

Gdy detektor wykryje obecność danego gazu w stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy, zazwyczaj wytwarza on ostrzeżenie dźwiękowe lub wizualne, informując o zagrożeniu i umożliwiając podjęcie odpowiednich działań, takich jak ewakuacja lub wyłączenie źródła gazu.

Poszczególne modele są przeznaczone do wykrywania konkretnych substancji, takich jak:

  • Dwutlenek węgla (CO). Detektory CO są używane w domach, budynkach i pojazdach, aby monitorować poziom CO, który jest bezwonnym i bezbarwnym gazem o wysokim poziomie toksyczności.
  • Metan (CH4). Detektory metanu są stosowane głównie w przemyśle naftowym, gazowniczym i górnictwie, ponieważ metan jest wybuchowym gazem naturalnym obecnym w kopalniach węgla.
  • Propan (C3H8): Detektory propanu są używane w miejscach, gdzie propan jest używany jako źródło energii, na przykład w gospodarstwach domowych, przyczepach kempingowych lub w przemyśle gazowym.
  • Amoniak (NH3): Detektory amoniaku są stosowane w przemyśle chemicznym, rolniczym i spożywczym do monitorowania obecności tego toksycznego gazu.
  • Siarkowodór (H2S): Detektory siarkowodoru są stosowane w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i naftowym.