Zapraszamy do kontaktu Pon-Pt 7:00 - 15:00

al. J. Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza

Specjalistyczne detektory gazu

Specjalistyczne detektory gazu to urządzenia służące do wykrywania obecności i pomiaru stężeń gazów w otoczeniu. Są one szeroko stosowane w przemyśle, ochronie środowiska, bezpieczeństwie. Wykorzystują je m.in. służby ratownicze. Ich głównym celem jest monitorowanie poziomu gazów toksycznych, wybuchowych lub innych szkodliwych gazów w miejscach pracy, obiektach przemysłowych, tunelach, kopalniach, czy innych miejscach, gdzie występuje ryzyko wystąpienia niebezpiecznych stężeń gazów.

Działanie specjalistycznych detektorów gazu

Specjalistyczne detektory gazu działają na różne zasadach, w zależności od rodzaju gazu, który mają wykrywać. Mogą wykorzystywać technologie, takie jak czujniki elektrochemiczne, katalityczne, optyczne, czy technologie spektroskopii masowej lub infraczerwonej. Gdy detektor wykryje obecność niebezpiecznego gazu lub przekroczenie ustalonego progu, może uruchomić alarm dźwiękowy bądź wizualny, co pozwala na natychmiastową reakcję i ewakuację ludzi oraz podejmowanie innych odpowiednich działań.

Stanowią zatem kluczowy element w zapewnianiu bezpieczeństwa w wielu miejscach pracy i gałęziach przemysłu, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia niebezpiecznych stężeń gazów. Specjalistyczne detektory gazu mogą wykrywać różne rodzaje gazów, w tym:

  • gazy trujące, np. siarkowodór, amoniak, dwutlenek siarki i inne,
  • gazy wybuchowe, np. metan, propan, butan, wodór i inne,
  • gazy palne, np. tlenek węgla (CO) i dwutlenek węgla (CO2),
  • inne gazy szkodliwe, np. ozon, chlor, freony.