Zapraszamy do kontaktu Pon-Pt 7:00 - 15:00

al. J. Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza

Aparaty z butlą

Aparaty ucieczkowe z butlą, znane również jako aparaty oddechowe z butlą lub aparaty tlenowe, są urządzeniami używanymi do zapewnienia oddechu podczas ewakuacji lub pracy w środowiskach, w których powietrze jest zanieczyszczone bądź niebezpieczne do oddychania. Są one często stosowane w sytuacjach ratunkowych (np. podczas pożaru, wycieków substancji chemicznych), przemysłowych, medycznych i wojskowych, aby umożliwić osobom oddychanie w trudnych warunkach.

Profesjonalne aparaty z butlami

Jak działają profesjonalne aparaty z butlami? Butla z tlenem lub innym odpowiednim gazem dostarcza użytkownikowi świeży oddech. Gazy te są przechowywane pod wysokim ciśnieniem i uwalniane, gdy użytkownik oddycha przez odpowiedni zawór. Specjalny zawór redukcyjny reguluje przepływ gazu z butli do maski lub kaptura, zapewniając użytkownikowi odpowiednie stężenie tlenu i stabilne ciśnienie oddechowe.

Maska lub kaptur pozwalają na izolację od otoczenia i umożliwiają bezpieczne oddychanie w trudnych warunkach atmosferycznych. Dobrej jakości maski lub kaptury zapewniają również ochronę oczu i twarzy przed pyłami, gazami i czynnikami drażniącymi. Niektóre aparaty ucieczkowe mogą mieć dodatkowe elementy, takie jak sygnalizatory alarmowe, oświetlenie, czy regulację strumienia tlenu, które pomagają w zwiększeniu bezpieczeństwa użytkownika.